Tunge løft & Sygetransport

AT51-05A.jpg
Liggende transport foregår i en ambulance ombygget
til Sygetransport

BEREDSKABET udfører
assistancer med
 
Løftehold 
ved:
Tunge løft og 
forflytning nødkald / fald i eget hjem.
Ydelsen er for kommunernes Hjemmepleje og
private Hjemmepleje/ Hjemmehjælps firmaer.

Vores dækningsområde er Storkøbenhavn:
P3-CADDY-I-OPGAVE-207.jpg

BEREDSKABET udfører
assistancer med
 Sygetransport
af såvel siddende som liggende borgere

T22-SYGETRANSPORT-004.jpgAT51-04A.jpg
Siddende transport både med og / uden kørestol. Liggende

transport foregår i en ambulance ombygget til sygetransport.

BEREDSKABET udfører assistancer
med 
op- og nedbæring
af borger uden mulighed for hjælp til at komme på gaden ved egne hjælp.
  TRAPPESTOL-1.jpgTrappestol til optransport af borgere.
BAERESTOL-1.jpg
Bærestol til ned bærring af borgere

Alle borgere kan modtage assistanceydelser efter aftale.
Kontor telefon 20 335 665
Daglig kontortid: 08.00 - 16.00
uden for kontortiden benyttes

Akut vagttelefon
70 262 911
Vi svarer 24-7-365

BEREDSKABET
udfører assistancer med 
kørsel
for Rigspolitiet med 
RUSTKØRSEL

 RUST-L4-004.jpg
A4 RUSTAMBULANCE

 BEREDSKABET 
udfører assistancer med: 
Befordring af afdøde borgere.
Assistance ved nedbæring for bedemænd.

BEREDSKABET 
har opgaver med RUSTKØRSEL 

fra udlandet med borgere tilbage til Danmark eller
udlændinge til deres hjemland.

RUSTVOGNE-L1-TIL-L4-004.jpg
Rustvogne L1, L2, og L3 samt A4

RUSTHOLD-I-ARBEJDE.jpg
Rusthold på arbejde med harlekinbåre

R5-rustvogn-1.jpg
R5 nyt køretøj med 2 bårer

Indgang-til-vagtcentral.jpg
Uniform af beredskabets mandskab og
brandmand røgdykker fra 1970'erne

BEREDSKABET

Kursuslokal-000.jpg BRANDMAND-VED-SKOLESTUE.jpg
BEREDSKABET mandskabsrum


 BEREDSKABET-LOGO-2.jpg       brand-&-redningstjenesten-NYT-LOGO-2022.jpg         LOGO-2022-2-FUGLE-FSN-VAER-2A.jpg

BEREDSKABET
Kontor telefon: 20 335 665
Daglig kontortid: 08.00-16.00