Løftehold - Tunge løft

Ambulancetjenesten yder assistance ved løft af faldpatienter for hjemmeplejen i 5 kommuner og for det private HjemmeHjælpen A/S

P3-CADDY-I-OPGAVE-003.jpg P-3 løfteholdsbil bruges til tunge løft af borgere i eget hjem
 Bilen er udstyret med genoplivnings-, førstehjælpsudstyr og AED

Tilkald for assistance: 
Tilkald sker til Vagthavende på
Akuttelefon 70 262 911
der alarmerer mandskabet 

Leveringstidspunkt:
Vagt, til hjælp ved fald i hjemmet kl. 08.00 – 08.00. året rundt. (24-7-365)
 
Leveringssteder:
Hele kommunen eller hvor private hjemmehjælper firmaer arbejder

Rekvirent / tilkald
Det er kommunens hjemmepleje der rekvirerer / tilkalder assistancen til at hjælpe borgere, der er faldet i hjemmet fra gulv og op i stol eller i seng.

Tilkaldetid / antal personer pr. kald
Der kan max. gå 30 min fra udkald til assistancen er på klientens adresse. Der vil altid ankomme 2 personer til assistancen. Der gives tilbagemelding til rekvirenten når assistancen er udført.

Responstid for 2016 var på under 5 minutter

Assistancens udførsel
Assistancen udføres i overensstemmelse med arbejdstilsynets vejledning D.3.3.
”Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer”

Forsikring
Der vil være forsikringer der dækker mandskabet og patienten, hvis uheld mod forventning skulle opstå.

Krav til vort personale
Personalet der udfører opgaven har relevant uddannelse mht. løfteteknik, kan tale dansk og har en ren straffeattest. Mandskabet i assistancen har naturligvis tavshedspligt.

P3-CADDY-I-OPGAVE-207.jpg
P3 på opgave. her fremtages løftestykke. det bruges hvor borgeren ikke kan bruge sine ben

P3-CADDY-I-OPGAVE-210.jpg