Telefonkæde for ældre

Administration af telefonkæder:

Som noget helt nyt har vi draget kommunens telefonkæde ind
i vores sortiment af opgaver vi foretager os i Beredskabet.
Beredskabet har nøgleskab til kædens ældre og hvis
telefonkæden bliver brudt og ingen kan få fat i evt. pårørende.
Kører vores løftehold ud til borgeren for at se om alt er vel, eller
om der skal bruges hjælp i form hjemmehjælp, sygeplejerske eller
ambulance. Det giver en tryghed for de ældre borgere og

kommunens hjemmepleje.