Tunge løft - Sygetransport


Indgang-til-vagtcentral.jpg
Uniform af beredskabets mandskab og
brandmand røgdykker fra 1970'erne

BEREDSKABET udfører assistancer med Løftehold 
ved:
tunge løft og 
forflytning
nødkald / fald i eget hjem.
Ydelsen er for kommunernes Hjemmepleje og
private Hjemmepleje/ Hjemmehjælps firmaer.

Vores dækningsområde er Storkøbenhavn:

P3-CADDY-I-OPGAVE-207.jpg
Løftehold i arbejde

BEREDSKABET
udfører også assistancer med 
Sygetransport 

af såvel siddende som liggende borgere.

T22-SYGETRANSPORT-004.jpgSiddennde transport Både med og / eller uden kørestol

AT51-04A.jpg
Liggende transport foregår i en ambulance ombygget til Sygetransport

BEREDSKABET udfører assistancer med
Akut op- og nedbæring
af borger uden mulighed for hjælp til at komme på gaden ved egne hjælp.
  
TRAPPESTOL-1.jpgTrappestol til optransport af borgere.
BAERESTOL-1.jpg
Bærestol til ned bærring af borgere

Alle borgere kan modtage assistanceydelser efter aftale.
Kontor telefon 20 335 665
Daglig kontortid: 08.00 - 16.00
uden for kontortiden benyttes

Akut vagttelefon
70 262 911
Vi svarer 24-7-365

BEREDSKABET
udfører assistancer med 
kørsel
for 
Rigspolitiet med RUSTKØRSEL

 RUST-L4-004.jpg
A4 RUSTAMBULANCE

 BEREDSKABET 
udfører assistancer med: 

Befordring af afdøde borgere.
Assistance ved nedbæring for bedemænd.

BEREDSKABET 
har opgaver med RUSTKØRSEL 

fra udlandet med borgere tilbage til Danmark eller
udlændinge til deres hjemland.

RUSTVOGNE-L1-TIL-L4-004.jpg
Rustvogne L1, L2, og L3 samt A4

RUSTHOLD-I-ARBEJDE.jpg
Rusthold på arbejde med harlekinbåre

BEREDSKABET
KURSUSCENTER

Kursuslokal-000.jpg BRANDMAND-VED-SKOLESTUE.jpg
BEREDSKABET Kursuscenter
hvor der undervises i:
Førstehjælp, såvel trafikalt, som mere udvidet til brug for førstehjælpere
ved arrangementer. 
Brug af AED hjertestarter,
Krisestyring og elementær brandslukning.

 BEREDSKABET-LOGO-2.jpg       brand-&-redningstjenesten-NYT-LOGO-2022.jpg         LOGO-2022-2-FUGLE-FSN-VAER-2A.jpg

BEREDSKABET
Kontor telefon: 20 335 665
Daglig kontortid: 08.00-16.00