Events

BRANDSTATION-RO-000-1.jpg

Sikkerhed, 
brand-, og førstehjælpsberedskab.

1. Er der udpeget en sikkerhedsansvarlig
for arrangementet? 

2. Er der kontakt til de lokale myndigheder
(fx Beredskabscenter Politi, Brandvæsen, mv.) om arrangementet?

3. Er der lavet en Risikovurdering,

4. Er sikkerhedskravene opfyldt, herunder brandsikring af
spillemateriel og 
gulv / tæpper, farbare brandveje, samt
vurdering af antal tilskuere / personer 
ved
arrangementet i.h.t. det tilladte? 

5. Hvad er krævet af beredskab, inden for Førstehjælp / Brandvagt
til henholdsvis spillere tilskuere og hjælpere mv.? 
Er der indgået aftaler med læge, ambulance, førstehjælpskorps,
brandberedskab og er der aftalt en klar rollefordeling mellem parterne?

Nogle eventarrangører har oplevet, at det har været forholdsvist dyrt at
indgå aftaler om tilstedeværelse af ambulance / førstehjælpsfolk / brandvagter
/ Brandberedskab. I flere tilfælde har det vist sig at, BEREDSKABET har

kunnet levere Rådgivning risikovurdering og en bedre og billigere løsning.

DHB-2015-001A.jpg
Førstehjælp i behandlingstelt til behandling af småskader, og opsamling
til videre transport mod Regions hospital i regions ambulance.

Førstehjælpere i form af Nødbehandlere inkl. behandlingstelt.

Brandberedskab til større arrangementer med slukningskøretøjer.