Events

BRANDSTATION-RO-000-1.jpg

Sikkerhed,  brand-, og førstehjælpsberedskab.

1. Er der udpeget en sikkerhedsansvarlig for arrangementet? 

2. Er der kontakt til de lokale myndigheder (fx Beredskabscenter Politi, Brandvæsen, mv.) om arrangementet?

3. Er der lavet en Risikovurdering,

4. Er sikkerhedskravene opfyldt, herunder brandsikring af spillemateriel og
gulv / tæpper, farbare brandveje, samt vurdering af antal tilskuere / personer
ved arrangementet i.h.t. det tilladte? 

5. Hvad er krævet af beredskab, inden for førstehjælp til henholdsvis spillere tilskuere og hjælpere mv.? Er der indgået aftaler med læge, ambulance, førstehjælpskorps, brandberedskab og er der aftalt en klar rollefordeling mellem parterne?

Nogle eventarrangører har oplevet, at det har været forholdsvist dyrt at indgå aftaler om tilstedeværelse af ambulance / førstehjælpsfolk / brandvagter / Brandberedskab. I flere tilfælde har det vist sig at, BEREDSKABET har
kunnet levere Rådgivning risikovurdering og en bedre og billigere løsning.

DHB-2015-001A.jpgFørstehjælp i behandlingstelt til behandling af småskader, og opsamling til videre transport mod Regions hospital i regions ambulance.

Førstehjælpere i form af Nødbehandlere inkl. behandlingstelt.

Brandberedskab til større arrangementer med slukningskøretøjer.