Tunge løft - Sygetransport

BRANDMAND--OG-RUSTASSISTENT.jpg 
Uniform af beredskabets mandskab og brandmand fra 1970'erne

BEREDSKABET udfører assistancer med Løftehold 
ved tunge løft og 
forflytning
ved 
nødkald / fald i eget hjem.
Ydelsen er for kommunernes Hjemmepleje og
private Hjemmepleje/ Hjemmehjælps firmaer.

Vores dækningsområde er Storkøbenhavn:P3-CADDY-I-OPGAVE-207.jpgLøftehold i arbejde

BEREDSKABET udfører også assistancer med 
Sygetransport af såvel siddende som liggende borgere.
T22-SYGETRANSPORT-004.jpg
Siddennde transport såvel med og uden kørestolAT51-04A.jpg
Liggende transport foregår i en ambulance ombygget til Sygetransport

BEREDSKABET udfører assistancer med
Akut op- og nedbæring
af borger uden mulighed for hjælp til at komme på gaden ved egne hjælp.  TRAPPESTOL-1.jpg
Trappestol til optransport afborgere.BAERESTOL-1.jpg
Bærestol til ned bærring af borgere

Alle borgere kan modtage assistanceydelser efter aftale.
Kontor telefon 20 335 665
Daglig kontortid: 08.00 - 16.00
uden for kontortiden benyttes

Akut vagttelefon
70 262 911
Vi svarer 24-7-365

BEREDSKABET udfører assistancer med
kørsel for Rigspolitiet med RUSTKØRSEL RUST-L4-004.jpgA4 RUSTAMBULANCE

 BEREDSKABET udfører assistancer med: 
Befordring af afdøde borgere.
Assistance ved nedbæring for bedemænd.

BEREDSKABET har opgaver med RUSTKØRSEL 
fra udlandet med borgere tilbage til Danmark eller
udlændinge til deres hjemland.

RUSTVOGNE-L1-TIL-L4-004.jpgRustvogne L1, L2, og L3 samt A4

RUSTHOLD-I-ARBEJDE.jpgRusthold på arbejde med harlekinbåre

 EVENTS -
Sports arrangementer,
Musikfestivaller,
Byfester,
Kræmmermarkeder og
andre større arrangementer
såvel indendørs som udendørs mm.

Cliff-diving-006.jpg
Førstehjælpere ved Københavns havn.

DHB-2015-001A.jpgBrandvagter og førstehjælpere 

Crossway-001.jpg
Førstehjælpere i Århus

SLOTSBJERGBY-2011-007.jpg
Førstehjælp ved motocross

BEREDSKABET 
KURSUSCENTER

Kursuslokal-000.jpg BRANDMAND-VED-SKOLESTUE.jpg
BEREDSKABET Kursuscenter
hvor der undervises i:
Førstehjælp, såvel trafikalt, som mere udvidet til brug for førstehjælpere ved arrangementer. 
Brug af AED hjertestarter,
Krisestyring og elementær brandslukning.

 BEREDSKABET-LOGO-2.jpg       brand-&-redningstjenesten-NYT-LOGO-2022.jpg         LOGO-2022-2-FUGLE-FSN-VAER-2A.jpg

BEREDSKABET
Kontor telefon:20 335 665
Daglig kontortid:08.00-16.00